Schwarzwaldverein Karlsruhe

Schwarzwaldverein Karlsruhe e. V.
Gymnasiumstr. 22
76227 Karlsruhe

Telefon: 0721 402987

E-Mail: info@schwarzwaldverein-karlsruhe.de